30 Aralık 2011 Cuma

ALLAH
Allah
O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler, fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir. O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek… Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.

Allah
Theone Almighty who alone is worthy of worship.  

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla * Fatiha 1:1
Allah, adaleti ayakta tutarak, gerçekten kendisinden başka ilâh olmadığına şehadet etmiştir: melekler ve ilim sahipleri de. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilâh yoktur * Al-i İmran 3:18
Allah, elçileri toplayacağı gün, şöyle diyecek: 'Size verilen cevap nedir?' Onlar da: 'Bizim bilgimiz yoktur; şüphesiz görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen.' * Maide 5:109
Onlara bir ayet geldiğinde, 'Allah'ın elçilerine verilenin (onlara gönderilen ayetin) aynı bize de verilmedikçe katiyyen inanmayız.' dediler. Allah, elçilik (görevini) kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşı Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir * Enam 6:124
İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkâra) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır * Araf 7:180
Yüz çevirirlerse, bilin ki gerçekten Allah, sizin mevlanızdır. O, ne güzel mevladır ve ne güzel yardımcıdır * Enfal 8:40
 Ahidleştiğiniz zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin, pekiştirmekten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah'ı üzerinize kefil kılmışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir * Nahl 16:91
 Allah, O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur * Tâhâ 20:8
 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülür * Hadid 57:5
 Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır * Talak 65:3
 Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Kendisinden sakınılmak yaraşan da O'dur, kendisine bağışlamak yaraşan da * Müddessir 74:56
 Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır * Büruc 85:20
Yorum Gönder