30 Aralık 2011 Cuma

EL- ADLAdl
Çok adaletli… Son derece adaletli olan.


Al-'Adl
The Just… He who is Equitable.    Allah'ın herkese hakkını veren, koyduğu âdil hükümleriyle zulme razı olmayan, zulmü ve zâlimi sevmeyen anlamına gelen sıfatının ismidir. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.


'Adl' kökü, Kur'ân-ı Kerim'de çeşitli türevleriyle birlikte pek çok âyette geçerse de, bunların hiçbirinde Allah'ın adalet sıfatını ifade edecek bir muhteva içinde kullanılmamıştır. Sadece bir âyet-i kerimede: 'Rabbinin sözü, doğruluk (sıdk) ve adalet (adl) bakımından tamamlanmıştır.' (En'âm 6:115) buyurularak, O'nun sözünün adaletli olduğu belirtilmiştir. Ancak birçok âyette Allah, adaletin zıddı olan 'zulüm' kavramından tenzih edilmiş, ayrıca 'adl' anlamına gelen 'kıst' ve 'hak' kelimeleri Kur'ân'da ve hadislerde Allah'a izafe edilmiştir.


Yorum Gönder