30 Aralık 2011 Cuma

EL- ĞAFFAR
Gaffar
Günahları affedici , Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.

Al-Ghaffar
The Forgiving.  He who is always ready to forgive.       Kullarının günâhlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık anlamına gelir. Günâh işlemek insanların özelliği olduğu gibi, onların günâhlarını örtmek ve bağışlamak da yüce Allah'ın ayrılmaz sıfatlarındandır.


Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım * Taha 20:82 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır. * Sad 38:66
Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur * Zümer 39:5

'Siz beni Allah'a (karşı) inkâr etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyleri O'na şirk koşmaya çağırıyorsunuz. ben ise sizi, üstün ve güçlü olan, bağışlayan (Allah')a çağırıyorum * Mü'min 40:42 
Yorum Gönder