30 Aralık 2011 Cuma

EL- ĞAFUR
Gafur
Bağışlayıcı… Çok bağışlayan. Mağfiret eden, yarlığayan, suçları bağışlayan, affeden, insanların beğenilmeyen taraflarını gizleyendir.

Al-Ghafur
The Forgiver and Hider of Faults. 
 
O, size ölüyü (leşi)-kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir * Bakara 2:173  Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir * Enfal 8:69 Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin, ardından cihad edip sabredenlerin (destekçisidir). Şüphesiz senin Rabbin, bundan sonra da gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir * Nahl 16:110 Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak * Fussilet 41:32 Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir sevgi-bağı kılar. Allah, güç yetirendir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir * Müntehine 60:7
Yorum Gönder