30 Aralık 2011 Cuma

EL- HAFİZ
Hafiz
Koruyucu… Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet ve belâdan  koruyan. Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, her şeyi belli vaktinde afet ve belâlardan koruyandır.

Al-Hafiz
The Preserver. He who guards all creatures in every detail. 
    
Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz Ona hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip- koruyandır. * Hud 11:57
 Oysa onun, kendilerine karşı hiç bir zorlayıcı-gücü yoktu; ancak biz ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırdetmek için (ona bu imkanı verdik). Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici-koruyucudur * Sebe 34:21
 Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin * Şura 42:6
Yorum Gönder