25 Aralık 2011 Pazar

EL- HAYY
Hayy
Başsız ve sonsuz, diri… Tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

Al-Hayy
The Ever Living One.  The living whoknows all things and whose strength is sufficient for everything.    

 Allah... O'ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür * Bakara 2:255
 Allah... O'ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir * Al-i imran 3:2
 (Artık bütün) Yüzler, diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir * Taha 20:111
 Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter * Furkan 25:58
 O, Hayy (diri) olandır. Ondan başka ilâh yoktur; öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. âlemlerin Rabbine hamdolsun * Mumin 40:65Yorum Gönder