25 Aralık 2011 Pazar

EL- KADİR
Kadir
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten… İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

Al-Qadir
The All Powerful.  He who is Able to do what He wills as He wills. 
  
 De ki: Allah, size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe ya da sizi parti parti birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını taddırmağa kadirdir.' Bak ki, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz! * Enam 6:65
 Semavat ve arzı yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır * Yasin 36:81
 Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Evet O, her şeye kadirdir * Ahkaf 46:33
 Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Evet O, her şeye kadirdir * Ahkaf 46:33
 Şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeye güç yetirendir * Tarık 86:8
Kudret sahibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olandır. Her türlü güç ve kuvvet de O'ndandır (el-Bakara, 2/20). 
Yorum Gönder