25 Aralık 2011 Pazar

EL- KAYYUM
Kayyum
Her şey onunla kaim… Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.

Al-Qayyum
The Self Existing One.  He who maintains the heavens, the earth, and everything that exists.    

 Allah... O'ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür * Bakara 2:255
 Allah... O'ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kaimdir * Al-i imran 3:2
 (Artık bütün) Yüzler, diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir * Taha 20:111

Baki ve ebedi olan; her şeyin O'nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; Âlu İmrân, 3/1).
Yorum Gönder