29 Aralık 2011 Perşembe

EL- KERİM
Kerim
Kerem ve İhsan Sahibi… Çok ikram edici. Cömert, muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir.

Al-Karim
The Generous. He whose generosity is most abundant. 
  
 Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: 'Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim.' Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: 'Bu Rabbimin fazlındandır, O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiç bir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, Kerim olandır * Neml 27:40
 Ey insan! 'üstün kerem sahibi olan' Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir * İnfitar 82:6

Yorum Gönder