25 Aralık 2011 Pazar

EL- MECİD
Mecid
Fiilleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medh ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir. 

Al Majit
His actions are nice, His grace and kindness are much, He has a big glory , He is supreme, His  capability is very big, there isn’t any shareholder at  praising and complimenting Him.

(Melekler) dediler: “Sen Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve berekâtı üzerinizdedir. Ey ev halkı! Muhakkak ki O, Hamid’dir (övülmeye lâyıktır), Mecîd(dir (cömertliği boldur). Hûd sûresi (11), 73
Yorum Gönder