25 Aralık 2011 Pazar

EL- MUBDİ
Mubdi 
Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan… Hiç yoktan ortaya koyan, vareden, yaratandır. O'ndan başka yaratıcı yoktur. 

Al-Mubdi
The Originator.  He who creates all creating ab initio without matter or model.    
 Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın va'di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlar, adaletle karşıklık vermek icin yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkâr edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır * Yunus 10:4
 De ki: 'Sizin şirk koştuklarınızdan yaratmayı başlatacak, sonra onu iade edecek olan var mı?' De ki: 'Allah yaratmayı (ilkin) başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?' * Yunus 10:34
 Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? De ki: 'Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınız getiriniz * Neml 27:64
 Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah'a göre kolaydır * Ankebut 29:19 Çünkü O ilkin var eden,(sonra dirilterek) döndürecek olandır * Buruc 85:13
Yorum Gönder