30 Aralık 2011 Cuma

EL- MUHEYMİN
Müheymin
Gözetici ve kollayıcı, saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.


Al-Muhaymin
The Guardian. He who watches over and protects all things.


Allah'ın görüp gözeten, her şeye şahit olan, her şeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan olduğu anlamına gelir.


O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Melik'tir; Kuddus'tur; Selâm'dır. Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir, Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir * Haşr 59:23
Yorum Gönder