25 Aralık 2011 Pazar

EL- MUKADDİM
Mukaddim
Her şeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne geçiren, ilerlemelerini sağlayandır.

Al-Muqaddim
The Expediter. He who brings forward whatever He wills.
Yorum Gönder