25 Aralık 2011 Pazar

EL- MUMİT
Mümit
Öldüren, ölümü her canlıya takdir edip bunu uygulayandır. 

Al-Mumit
The Taker of Life. He who creates the death of a living creature.  
  
 Ey iman edenler! Sizler, inkâr edenler gibi, yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında, 'Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi.' diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaatı onların kalblerine (kaybettikleri yakınmaları için onulmaz) bir hasret (yarası) olarak koydu. Hayatı veren de, alan da Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür * Al-i imran 3:156
 De ki: 'Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinizi gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilâh yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin- edin ki hidayete ermiş olursunuz * Araf 7:158
 Ancak Biz diriltir ve Biz öldürürüz! Ve sonunda her şeye Biz varis oluruz * Hicr 15:23
 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir * Hadid 57:2
Yorum Gönder