25 Aralık 2011 Pazar

EL- MÜNTEKIM
Müntakim
Suçların karşılığını veren… Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayı veren.

Al-Muntaqim
The Avenger. He who ustly inflicts upon wrongdoers the punishment they deserve. 

 Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenler daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, günahkârlara, ettiklerinin karşılığı olan cezayı vereceğiz * Secde 32:22
 Eğer biz seni alıp götürsek onlardan intikam alırız * Zuhruf 43:41
 Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız * Duhan 44:16 
Yorum Gönder