30 Aralık 2011 Cuma

EL- MÜZİLMuzill
Zelil kılıcı… Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

Al-Mudhill
The Humiliator… He who degrades and abases.  Yüce Allah'ın, lâyık olanları zillete düşüren, zelil kılan, onları hor ve hakir eden anlamına gelen bir sıfat isimdir.De ki: 'Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten her şeye güç yetirensin * Al-i İmran 3:26


Yorum Gönder