25 Aralık 2011 Pazar

EL- VASİ
Vasi
Rahmeti geniş ve sınırsız… Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan.

Al-Wasi'
The All Comprehending.   He who  has limitless capacity and abundance.  

 Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir * Bakara 2:115 Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir, Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir * Bakara 2:261
 Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlanma ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir * Bakara 2:268
 Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin. De ki: 'Şüphesiz doğru yol Allah'ın dosdoğru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine (İslâm peygamberine) veriliyor ya da Rabbinizin katında onlar (müslümanlar) size karşı deliller getiriyorlar, diye mi (bu telaşınız?) De ki: 'Şüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah (rahmeti) geniş olandır, bilendir.' * Al-i imran 3:73
 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki): Allah, sevdiği ve kendisini seven, mü'minlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah'ın, dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir * Maide 5:54
Bağışlaması bol ve rahmeti çok olandır. Yarattıklarına maddi ve manevigenişlik verendir (el-Bakara, 2/247).
Yorum Gönder