25 Aralık 2011 Pazar

EL- VEKİL
Vekil
Her şeye vekil… Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
Hayatını, O'na tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O'na sığınanların işlerinde kendilerine yardım edendir; İdaresinde hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayandır.

Al-Wakil
The Trustee.  He who manages the affairs of those who duly commit them to His  charge, and who looks after them better than they could themselves.    

 Onlar, kendilerine insanlar: 'Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun' dedikleri halde imanları artanlar ve; 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir' diyenlerdir * Al-i imran 3:173
 Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; 'üçtür' demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter * Nisa 4:171
 Musa) Dedi ki: 'Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki süreden hangisi yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah, söylediklerimize vekildir.' * Kasas 28:28 Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter * Ahzab 33:3
 (Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Şu halde (yalnızca) O'nu vekil tut * Müzzemmil 73:9
Yorum Gönder