25 Aralık 2011 Pazar

EL- VELİYY
Veliyy
Mü'minlere dost… Emir sahibi ve iyi insanların yani müminlerin dostu (velisi) olup onlara yardım ederek işlerini yönetendir. 

Al-Wáli
The Protecting Friend.  He who is a   friend to His good servants.    
Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir * Al-i imran 3:68
 Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter * Nisa 4:45
 Şüphesiz ki, benim velim o Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O, bütün salihlere de velilik eder * Araf 7:196
 O'dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir * Sura 42:28

Yorum Gönder