29 Aralık 2011 Perşembe

ER- RAKİB
Rakib
Üstün çıkıcı… Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

Ar-Raqib
The Watchful One.   

 Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup-sakının. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir * Nisa 4:1
 Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahitim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde, üzerindeki gözetleyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahit olansın. * Maide 5:117
Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alandır (en-Nisâ, 4/1).
Yorum Gönder