25 Aralık 2011 Pazar

EŞ- ŞEHİD
Şehid
Her şeye şahit. Ondan saklı yok. Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan. Her şeyi hakkıyla gören, bilen ve muamelesini de buna göre yapandır.

Ash-Shahid
The Witness.  He who is present everywhere and observes all things.  
  
 Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik; şahit olarak Allah yeter * Nisa 4:79
 Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder; onu kendi ilmi ile indirdi. Melekler de (buna) şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah kafidir * Nisa 4:166
 Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar (Sabii) Hristiyanlar, ateşe tapanlar (Mecusi) ve şirk koşanlar; Şüphesiz Allah, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahit olandır * Hacc 22:17
 Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkca belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? * Fussilet 41:53 Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter * Fetih 48:28
Yorum Gönder