25 Aralık 2011 Pazar

EZ- ZAHİR
Zahir
Görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı her şeyden aşikâr olandır. Her yaratık yaratanının görülen bir şâhididir.

Az-Zahir
The Manifest One.  He who is Evident.  

O, Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir, Batın'dır. O, her şeyi bilendir * Hadid 57:3 
Yorum Gönder