25 Aralık 2011 Pazar

MALİK'ÜL MÜLK
Malikül Mülk
Mülkün ebedi-ezeli sahibi… Her şeyin tek sahibi, her ne varsa O'nundur. Her şey üzerinde mutlak tasarruf yetkisi sadece O'na aittir.

Malik al-Mulk
The Owner of All.   
  
 De ki: 'Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten her şeye güç yetirensin * Al-i imran 3:26
Yorum Gönder